Geoffrey DELIÉGE
Geof­frey DELIÉGEadvo­caat te Verviers
Ingeschreven bij de Balie van Verviers sinds 2005
Met ervar­ing in burg­er­lijke en han­del­sza­k­en, op zeer uiteen­lopende gebieden in bedri­jf­s­recht, met name wat betre­ft dis­trib­u­tieovereenkom­sten en zak­en met een inter­na­tionale karakter.

Telephone permanence

Monday – Friday : 14:00 – 17:00 [UTC+1 Brussels]

13:00 – 16:00 [UTC London]

08:00 AM – 11:00 AM [UTC‑5 New York]

Working days, unless prevented.

0min
Brus­sels
0mi
Lon­don
0km
Verviers
0km
Liège